Historie a tradice

Tradice společnosti KINOTECHNIKA PRAHA a.s. v oboru kinofikace sahá daleko do minulosti. Svou odbornou úroveň KINOTECHNIKA osvědčila při rozsáhlé výstavbě biografů v poválečném Československu a aktivní účastí na výzkumu a vývoji tuzemských kinotechnických zařízení a systémů.


Mezi projekty, na jejichž realizaci se pracovníci společnosti podíleli, patří KINOAUTOMAT, který je vůbec prvním multimediálním programem a se kterým slavila úspěchy československá expozice na světové výstavě v Montrealu. Dalšími obdobnými projekty jsou Laterna Magica a Polyekran, které byly poprvé představeny také na světové výstavě v Bruselu. Za zmínku rovněž stojí skutečnost, že pracovníci společnosti po kinotechnické stránce zajišťovali československé a později české expozice na řadě dalších světových výstav, kupř. v Osace, Singapuru, Vancouveru, Brisbane, Barceloně, Seville, Japonsku a podíleli se i na jiných významných zahraničních akcích.


Kinotechnice Praha a.s. bylo nabídnuto členství v prestižní mezinárodní organizaci ITEA (International Theatre Equipment Association), jejímiž ?leny jsou společnosti jako Dolby Labs, DTS, Hollywood Theatre Equipment, Kinoton, LUCASFILM, OSRAM, SONY a mnohé další.
Společnost KINOTECHNIKA Praha a.s. však neuplatňovala svou odbornost a své zkušenosti pouze v zahraničí, ale také v tuzemsku. Po léta se, mimo jiné, podílý na technickém zajišťování různých domácích filmových festivalů např. Letní filmová škola Uherské Hradišti, FEBIO Fest, Filmový festival Finále Plzeň, Mezinárodní festival dokumentárních filmů Jihlava, Festival evropských filmových úsměvů atd.

 


Copyright © 2010 KINOTECNIKA PRAHA a.s.

Web and design createdPRFESTA-WEB