KURZY PRO PROMÍTAČE

Termínová listinaTermínová listina internátních kursů pořádaných ve výukovém středisku Kinotechniky Praha, a. s. v roce 2010

01. 03. - 17. 03. 2010 Základní kurs pro promítače
04. 10. - 20. 10. 2010 Základní kurs pro promítače

Při nástupu do základního kursu promítačů je třeba předložit vyplněný Dokladový list, potvrzení o praxi a lékařské potvrzení, které je součástí Metodických listů.
Podmínky přijetí do kursu: minimálně 50 odpromítaných titulů a dovršení 18 let věku.

Na školení vedoucích kin je třeba okamžitě nahlásit zájemce, aby byl dostatečný prostor na jeho organizaci.

Zájemce do uvedených kursů je třeba hlásit prřbřžně na útvar vzdělávání buď písemně nebo telefonicky. Měsíc před zahájením požadovaného kursu zasílá tento útvar vlastní informační materiál včetně závazné objednávky a Metodických listů.

Ceny:

Školení : 8.250,- Kč + zák. DPH
Ubytování : 2.730,- Kč + zák. DPH

Poplatek za vystavení duplikátu promítačského průkazu je 170,-Kč + zákonné DPH
Přepis z vojenského průkazu na civilní je 190,- Kč + zákonné DPH

Veškeré další potřebné informace poskytne
Marcela Tomešová, vedoucí útvaru vzdělávání

Telefon: 246 005 113
E- mail: kinotom@kinotechnika.czCopyright © 2010 KINOTECNIKA PRAHA a.s.

Web and design createdPRFESTA-WEB